Misja przedszkola

Nasze przedszkole:

1. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.

2. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

3. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.

4. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.

5. Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola oraz zarządzanie placówką.

6. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskiwane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

 

Koncepcja pracy przedszkola

1. Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy.

2. przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego poszerzoną o kształcenie umiejętności działalność muzyczną, plastyczną, zdrowotną oraz ekologiczną.

 

Nasze Przedszkole:

1.Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.

2.Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

3.Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.

4.Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi. 5.Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.

6.Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

 

Program przedszkola

Przedszkole pracuje w oparciu o program zgodny z Podstawą Programową Wychowanie Przedszkolnego (Rozporządzenie ministra Edukacji z dnia 23 grudnia 2008 roku Dz. U z dnia 15 stycznia 2009r.), w oparciu o Program Wychowania Przedszkolnego "Zabawy z porami roku"  autorstwa Iwony lewkowicz, Anny Tworkowska-Baraniuk Isbn 978-83-65635-52-5.

 

NASI PRZYJACIELE - SPONSORZY
Początek strony

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.